Πληροφορίες

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολική Χριστιανική Αδελφότητα «Άγιος Χρυσόστομος» ιδρύθηκε το 1978 με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Σκοπός της Αδελφότητας είναι η μετάδοση και καλλιέργεια της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης.
Αυτό επιτυγχάνεται με ομιλίες κληρικών και λαϊκών αλλά και με κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις.
Δ/νση: Κλεισούρας 10, 2ος ορ., Θεσ/νίκη (κέντρο), Τ.Κ. 54631
Πρόγραμμα ομιλιών: Σαββάτο 7:30 μ.μ. και Κυριακή 7:00 μ.μ.
Εποκοινωνία: τηλ.: 2310 225756
e-mail: info@agioschrisostomos.gr